Fundacja Niesiemy Nadzieję z siedzibą w Poznaniu, działa od 2006 r.

Na co dzień opiekujemy się kilkudziesięcioma najbardziej potrzebującymi rodzinami dofinansowując zakup lekarstw, pomagając w zakupie innych niezbędnych w leczeniu i rehabilitacji środków. Pomagamy rodzinom z całej Polski, najwięcej podopiecznych mamy jednak w województwach ościennych.

Przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy przygotowujemy paczki z żywnością oraz środkami czystości , z którymi nasi wolontariusze docierają do około 150 potrzebujących rodzin.

W naszych działaniach oprócz pomocy rodzinom chorych dzieci staramy się sprawiać jak najwięcej radości naszym małym przyjaciołom, aby chociaż na chwilę mogły zapomnieć o swojej chorobie i związanych z nią trudach dnia codziennego. Dzięki wspólnym wyjściom np. do kina czy na piknik sprawiamy, że na twarzy dzieci gości uśmiech, zawiązują się wielkie przyjaźnie oraz tworzymy małą wielką rodzinę.

Ważnym elementem naszej działalności jest zatrudnianie niepełnosprawnych podopiecznych, którzy biorą czynny udział w codziennej działalności Fundacji. Obecnie zatrudniamy cztery osoby: Artura, Dominika, Agnieszkę oraz Kingę. Dominik to nasz utalentowany grafik. Kinga zajmuje się aukcjami charytatywnymi, które prowadzimy na naszym koncie Facebook (https://www.facebook.com/pg/FundacjaNiesiemyNadzieje/shop/?ref=page_internal). Agnieszka zajmuje się prowadzeniem naszego konta na Facebooku oraz promowaniem Fundację w mediach.  Artur jest od wielu lat prawą ręką naszej koordynatorki, pomaga jej w codziennych działaniach.

Więcej o nas na naszej stronie internetowej www.niesiemynadzieję.pl oraz na naszym profilu Facebook