Regulamin udziału w konkursach organizowanych w ramach akcji charytatywnej

Wirtualny Kulig 2”

§ 1

Postanowienia ogólne

  1. Organizatorami akcji charytatywnej „Wirtualny Kulig 2” są: Fundacja Niesiemy Nadzieję, zwana dalej Fundacją oraz Lions Club Rotunda w Poznaniu.

  2. Celem akcji charytatywnej jest zbiórka funduszy na rzecz podopiecznych Fundacji zgodnie ze jej celami statutowymi (www.niesiemynadzieje.pl )

  3. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki przyznawania nagród uczestnikom akcji Wirtualny Kulig 2, która trwa w dniach 30.01-27.02. 2022 r.

§ 2

Zasady organizacji konkursów i przyznawania nagród

  1. Konkursy będą ogłaszane codziennie o godz. 18:00 na profilu facebook Fundacji w czasie trwania akcji charytatywnej.

  2. W konkursach mogą wziąć udział osoby, które dokonały dobrowolnej wpłaty na konto Fundacji, z dopiskiem Kulig, w czasie trwania akcji.

  3. Zwycięzcą w konkursie można zostać tylko raz. Laureaci konkursów nie biorą udziału w kolejnych ogłaszanych konkursach.

  4. Zwycięzcą zostaje ten kto pierwszy udzieli poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym na FB Fundacji po ogłoszeniu konkursu.

  5. Zwycięzca otrzymuje od organizatorów nagrodę rzeczową, o której poinformujemy ogłaszając konkurs.

  6. Organizatorzy akcji skontaktują się ze zwycięzcami w celu ustalenia sposobu i terminu przekazania nagrody.

  7. Warunkiem koniecznym do przekazania nagrody jest podanie swoich danych osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail w wiadomości na adres biuro.niesiemynadzieje@gmail.com z dopiskiem „Wyrażam zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie przez organizatorów konkursu moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu i e-maila w związku z udziałem w konkursie i przekazaniem nagrody rzeczowej”.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest: Fundacja Niesiemy Nadzieję ul. Traugutta 34
61-514 Poznań, KRS KRS 0000264888, adres e-mali:
biuro.niesiemynadzieje@gmail.com

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach wynikających z udziału w konkursie prowadzonym w ramach akcji charytatywnej „Wirtualny Kulig 2” w związku z przekazaniem nagród na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, zgodnie z treścią Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas związany z skutecznym dostarczeniem nagrody do adresata.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Podanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu i e-maila jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia zwycięzcy przekazanie nagrody w konkursie organizowanym Fundację Niesiemy Nadzieję oraz Lions Club Rotunda w Poznaniu

8. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.